Gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Bauzoo GbR, Neustrasse 12, 72379 Hechingen, Duitsland, Tel.: +49-7471-9699773, E-mail: info@bauzoo. de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, maakt deze website gebruik van SSL of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de string “https://” en het slotje in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Browser gebruikt
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat u uw browser bij een volgend bezoek kunt herkennen (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze op individuele basis bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. Hoe lang elke cookie bewaard blijft, kunt u terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt via de individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG, hetzij ter uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG ter bescherming van onze legitieme belangen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin u wordt uitgelegd: hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehne
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=nl
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Neem contact met ons op

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien in het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en als er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die het tegendeel vereisen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b van de AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst. Nadat het contract volledig is afgehandeld of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of reserve het recht op verder gebruik van uw gegevens zoals toegestaan door de wet van onze kant is geworden.

6) Commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is aangemaakt en de door u gekozen commentatornaam opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door middel van een geplaatste opmerking. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij zou klagen dat uw gepubliceerde inhoud illegaal is. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letters b en f AVG. Wij behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen als deze door derden als onwettig worden bekritiseerd.

7) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

7.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op de betreffende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij informeren u in deze verklaring.

7.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al uit ons assortiment heeft gekocht. In overeenstemming met artikel 7 lid 3 UWG hoeven wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te vragen. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij geen e-mails verzenden. U heeft te allen tijde het recht om met toekomstig effect bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de in het begin genoemde verantwoordelijke hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor betaalt u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Zodra uw bezwaar is ontvangen, wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling als onderdeel van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betaaldienstverleners zullen wij u daar hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor het doorgeven van de gegevens is artikel 6 lid 1 letter b AVG.

8.2 Gebruik van betaaldienstverleners (betaaldiensten)

- Klarna
Als u een betaaldienst van Klarna selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Om de betaling te kunnen verwerken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling gebruikt ( factuurbedrag, artikel, leveringswijze) worden ten behoeve van de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole aan Klarna doorgegeven, op voorwaarde dat u hiermee overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a AVG in het bestelproces uitdrukkelijk heeft ingestemd . Hier kunt u zien aan welke kredietinstellingen uw gegevens mogen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand om een afgewogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsregels voor de betrokkenen gevestigd in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy
of voor de getroffenen gevestigd in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandeld.
-Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22- als onderdeel van de betalingsverwerking 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”), verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, op basis van het legitieme belang van PayPal bij het vaststellen van uw betalingsvermogen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Verdere informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal heeft echter mogelijk nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
- ONMIDDELLIJK
Als u de betaalmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT”), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Gebruik van grafische afbeeldingen met classificatie en keurmerk

ShopVote-afbeeldingen

Om ons ShopVote-zegel en eventuele verzamelde en/of samengevoegde beoordelingen weer te geven, hebben we ShopVote-afbeeldingen op deze website opgenomen.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG. De ShopVote-afbeeldingen en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbieding van Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München.

Wanneer u de ShopVote-grafiek opent, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de bron van de toegang (toegangsgegevens) bevat. en documenteert de ophaling. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw sitebezoek automatisch overschreven. Er worden geen andere persoonlijke gegevens geregistreerd of opgeslagen door de ShopVote-grafiek.

10) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie om video's van de aanbieder “Youtube” weer te geven en af te spelen, die eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Hier wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, die volgens de provider pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie wanneer de video('s) worden afgespeeld. Als het afspelen van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "YouTube" cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “YouTube” dienen deze onder meer om videostatistieken vast te leggen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen als u op een video klikt. Als u niet wilt dat deze aan uw YouTube-profiel wordt gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook van niet-ingelogde gebruikers) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het op de behoeften gebaseerde ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen; hiervoor dient u contact op te nemen met YouTube. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.
Ongeacht of de ingebedde video's worden afgespeeld, wordt bij elk bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen kan veroorzaken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” vindt u in de gebruiksvoorwaarden van YouTube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.de /intl/de/policies/privacy.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden.

11) Onlinemarketing

Gebruik van Google Ads-conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en, als onderdeel van Google Ads, conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Wij gebruiken Google Ads om met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. We kunnen de gegevens van de reclamecampagnes gebruiken om te bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te komen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste Ads-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies vervallen doorgaans na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van Google Ads-klanten. De met behulp van de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Details over de verwerking geïnitieerd door Google Ads Conversion Tracking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren, door de Google Conversion Tracking cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder het trefwoord “Gebruikersinstellingen”. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang in gerichte reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Bij het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door de Google-browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, deactiveert u deze dienst in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden, of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

12) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen; eventueel ook naar de servers van Google LLC. kom naar de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die de anonimisering van het IP-adres garandeert door het in te korten en elke directe verwijzing naar een persoon uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt ook het genereren van statistieken mogelijk met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en met behulp van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde “demografische kenmerken ”. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op een doelgroepgeoptimaliseerde targeting van marketingmaatregelen. Gegevens die zijn verzameld op basis van ‘demografische kenmerken’ kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de door Google Analytics geïnitieerde verwerking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder de instelling van Google Analytics-cookies om informatie op het gebruikte apparaat uit te lezen, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a van de AVG. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, Schakel deze dienst uit via de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en deze niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te garanderen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

13) Gereedschappen en diversen

Google Klantenreviews (voorheen Google Certified Dealer Program)

Wij werken samen met Google als onderdeel van het Google Klantenreviews-programma. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Dit programma geeft ons de mogelijkheid om klantbeoordelingen van gebruikers van onze website te verzamelen. Nadat u een aankoop op onze website heeft gedaan, wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google. Als u uw toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan Google. U ontvangt een e-mail van Google Klantenreviews waarin u wordt gevraagd uw aankoopervaring op onze website te beoordelen. De recensie die u achterlaat, wordt vervolgens samengevoegd met onze andere recensies en weergegeven in ons Google Klantenreviews-logo en in ons Merchant Center-dashboard. Uw beoordeling wordt ook gebruikt voor Google-verkopersbeoordelingen. Als onderdeel van het gebruik van Google-klantrecensies kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Google.

Meer informatie over de gegevensbescherming van Google in verband met het Google-klantenrecensiesprogramma vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Meer informatie over de gegevensbescherming van Google Seller Ratings kunt u lezen via deze link: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

14) Rechten van de betrokkene

14.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en recht op tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG: In het bijzonder heeft u recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt openbaar zijn of zullen worden gemaakt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons van u is verzameld, dat het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking die op u van invloed zijn, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over wat er zijn garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd naar derde landen;
 • Recht op rectificatie conform artikel 16 AVG: U heeft recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van door ons opgeslagen onvolledige gegevens;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht geldt echter in het bijzonder niet als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van openbaar belang of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken zolang de juistheid van uw gegevens die u betwist wordt geverifieerd, als u weigert uw gegevens te laten verwijderen vanwege onrechtmatige gegevensverwerking en in plaats daarvan om beperking van de verwerking van uw gegevens verzoekt als u uw gegevens gebruikt voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar heeft gemaakt om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, zolang het is nog niet duidelijk of onze legitieme redenen zwaarder wegen;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke heeft uitgeoefend, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn bekendgemaakt, hiervan op de hoogte te stellen rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 AVG: U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon, aan de voor zover dit technisch haalbaar is;
 • Recht om uw toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG: U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens op elk gewenst moment met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming kan worden gebaseerd. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan;
 • Recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de AVG, heeft u het recht – onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel – om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

14.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENEVENWICHT OP BASIS VAN ONS OVERWELDIGENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING WORDT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANBIEDEN DIE ZIJN ONTWORPEN OM BESCHERMD TE WORDEN, DIE BOVEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENST VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW OPT-OUT UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

15) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien relevant – bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld bewaartermijnen uit het handels- en belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken. op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een contract uit te voeren of te starten en/of we geen legitiem belang hebben om ze te blijven opslaan.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, tenzij wij dwingende aanwijzingen kunnen geven legitieme redenen leveren bewijs voor de verwerking dat zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ##ITK-da84a5e95bc5ec5b0851a476d0af76f4##


Versie: 202109281114

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung