Annuleringsvoorwaarden en annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of hun zelfstandige beroepsactiviteit:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Bauzoo GbR, Herrenackerstr. 25, 72379 Hechingen, Duitsland, Tel.: +49-7471-9699773, E-mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post of e-mail verzonden brief) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en afleveradres op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie ligt.

Algemene informatie

1) Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen alstublieft in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan voor voldoende bescherming tegen transportschade met een geschikte verpakking.
2) Stuur de goederen niet franco naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde cijfers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.

Bij

Bauzoo GbR
Herrenackerstr. 25
72379 Hechingen
Duitsland
E-mail: [email protected]

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

_________________________
Datum

(*) Schrap wat niet van toepassing is© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ##ITK-47da370f83601b2fa17868e6e3b88d7b##

Versie: 202109281114

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung