Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. domein
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Bijzondere voorwaarden voor het verwerken van goederen volgens specifieke klantspecificaties
 9. Speciale voorwaarden voor montage-/installatiediensten
 10. Promotievouchers inwisselen
 11. Inwisseling van cadeaubonnen
 12. Toepasselijk recht
 13. Gedragscode
 14. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Reikwijdte

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) van Bauzoo GbR (hierna “Verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna “Klant”) met de verkoper heeft met betrekking tot de voorwaarden en voorwaarden die door de verkoper zijn overeengekomen voor de goederen die in de online winkel worden gepresenteerd. Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Op overeenkomsten voor de levering van vouchers zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.3 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die niet in de eerste plaats kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen eerder om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de onlineshop van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit. De klant kan het aanbod ook per telefoon, e-mail, post of online contactformulier aan de verkoper doen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door het leveren van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van voornoemde alternatieven aanwezig zijn, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop één van voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn aanvaardt, wordt dit aangemerkt als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betaalmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”), onder de jurisdictie van PayPal -Gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de Algemene voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account kunt u bekijken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt via een door PayPal aangeboden betaalmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.5 Als u de betaalmethode "Amazon Payments" selecteert, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de Amazon Payments-wetgeving. Payments Europe Gebruikersovereenkomst, die kan worden bekeken op https://betalingen.amazon.de/help/201751590. Als de klant tijdens het online bestelproces “Amazon Payments” als betaalmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces initieert door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit.

2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na het verzenden van de bestelling in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden . Verder zal de verkoper de contracttekst niet ter beschikking stellen. Als de klant vóór het verzenden van zijn bestelling in de onlineshop van de verkoper een gebruikersaccount heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en zijn voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis toegankelijk door de bijbehorende gegevens te verstrekken inloggegevens.

2.7 Voordat de klant de bestelling bindend verzendt via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te detecteren kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn gegevens corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst zijn de Duitse en Engelse taal beschikbaar.

2.9 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om de bestelling te verwerken correct is, zodat e-mails verzonden door de verkoper op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en afleveradres op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie ligt. .

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen en inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de kosten voor het overboeken van geld via kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ontstaan in verband met de geldoverdracht, zelfs als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) wordt(en) aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, dient de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te geschieden. tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als u de betaalmethode “PayPal Credit” (betaling in termijnen via PayPal) selecteert, draagt de verkoper zijn betalingsvordering over aan PayPal. Voordat PayPal de cessieverklaring van de verkoper accepteert, voert PayPal een kredietcontrole uit aan de hand van de verstrekte klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de betaalmethode “PayPal Credit” te weigeren bij een negatief controleresultaat. Als de betaalmethode “PayPal Credit” door PayPal is toegestaan, moet de klant het factuurbedrag aan PayPal betalen onder de door de verkoper gespecificeerde voorwaarden, die hem in de onlineshop van de verkoper worden medegedeeld. In dit geval kan hij alleen betalingen aan PayPal doen met een schuldbevrijdend effect. Maar zelfs in geval van cessie van vorderingen blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, b.v. B. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, annuleringsverklaringen en zendingen of creditnota's.

4.6 Als u de betaalmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “SOFORT”). Om het factuurbedrag via “SOFORT” te kunnen betalen, moet de klant een online banking-account geactiveerd hebben voor deelname aan “SOFORT”, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan “SOFORT” bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door “SOFORT” en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode “SOFORT” vindt de klant online op https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Goederen worden geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het bij de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres doorslaggevend. In afwijking hiervan is, als u de betaalmethode PayPal selecteert, het afleveradres dat de klant bij PayPal op het moment van betaling heeft opgegeven, bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper daardoor moet maken. Dit geldt niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, zijn de verzendkosten voor retourzending onderworpen aan de bepalingen die zijn vastgelegd in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of onoordeelkundige levering. Dit geldt alleen in het geval dat de niet-levering niet de schuld van de verkoper is en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.4 Bij zelfafhaling informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen klaar staan om afgehaald te worden. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant, na overleg met de verkoper, de goederen ophalen op het hoofdkantoor van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.5 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • via downloaden
 • per email
 • per post

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetalingen doet, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Indien het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.2 In afwijking hiervan geldt voor gebruikte goederen het volgende: Claims wegens gebreken zijn uitgesloten indien het gebrek pas na één jaar na levering van de goederen optreedt. Gebreken die binnen één jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden geclaimd. De verkorting van de aansprakelijkheidstermijn tot één jaar is echter niet van toepassing

 • voor zaken die overeenkomstig hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt,
 • Ook voor schadeclaims en onkostenvergoedingen van de klant
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verborgen.

7.3 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te klagen en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Bijzondere voorwaarden voor het verwerken van goederen volgens specifieke klantspecificaties

8.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst niet alleen de levering van de goederen, maar ook de verwerking van de goederen volgens de specifieke specificaties van de klant verschuldigd is, moet de klant de verkoper alle voor de verwerking benodigde inhoud ter beschikking stellen, zoals zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de bestandsformaten, opmaak, afbeelding gespecificeerd door de verkoper - en bestandsgroottes en om hem de nodige gebruiksrechten te verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruiksrecht van de aan de verkoper ter beschikking gestelde inhoud. In het bijzonder zorgt hij ervoor dat geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkenrechten en persoonlijke rechten.

8.2 De klant vrijwaart de verkoper van aanspraken van derden die zij tegen de verkoper kunnen doen gelden in verband met een schending van hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant. De klant neemt ook de passende kosten van de noodzakelijke juridische verdediging op zich, inclusief alle gerechtelijke en juridische kosten tegen het wettelijke tarief. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de overtreding. In geval van een claim van een derde is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is om de claims te onderzoeken en zich ertegen te verdedigen.

8.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten te weigeren als de door de klant verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of goede zeden. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbieden van ongrondwettelijke, racistische, xenofobe, discriminerende, aanstootgevende, jongerenbedreigende en/of geweldverheerlijkende inhoud.

9) Bijzondere voorwaarden voor montage-/installatiediensten

Indien de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de goederen ook de montage of installatie van de goederen op de locatie van de klant en, indien nodig, bijbehorende voorbereidende maatregelen (bijvoorbeeld metingen) verschuldigd is, geldt het volgende :

9.1 Verkoper levert zijn diensten naar eigen inzicht of via door hem geselecteerd gekwalificeerd personeel. De verkoper kan ook gebruik maken van de diensten van derden (onderaannemers) die in zijn opdracht werken. Tenzij anders vermeld in de dienstbeschrijving van de verkoper, heeft de klant niet het recht om een specifieke persoon te selecteren om de gewenste dienst uit te voeren.

9.2 De klant moet de verkoper de voor het verlenen van de verschuldigde dienst benodigde informatie volledig en naar waarheid verstrekken, op voorwaarde dat het verkrijgen ervan volgens de inhoud van de overeenkomst niet binnen de taken van de verkoper valt.

9.3 Verkoper zal na het sluiten van de overeenkomst contact opnemen met de klant om een afspraak te maken voor de verschuldigde dienst. De klant zorgt ervoor dat de verkoper of het door de verkoper ingeschakelde personeel op de overeengekomen datum toegang heeft tot de relevante faciliteiten van de klant.

9.4 Het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen gaat pas over op de klant na voltooiing van de montagewerkzaamheden en overdracht aan de klant.

10) Promotievouchers inwisselen

10.1 waardebonnen, die door de verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd), kunnen alleen in de onlineshop van de verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

10.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie als uit de inhoud van de actievoucher een overeenkomstige beperking voortvloeit.

10.3 Promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Facturering achteraf is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

10.5 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Een eventueel resterend saldo wordt door de verkoper niet terugbetaald.

10.6 Indien de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden worden gekozen om het verschil te betalen.

10.7 Het saldo van een actievoucher wordt niet in contanten of rente uitbetaald.

10.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de met de actievoucher betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

10.9 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan betalingen met bevrijdende werking doen aan de betreffende houder, die de actievoucher in de onlineshop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van het ontbreken van de bevoegdheid, het onvermogen of het ontbreken van de bevoegdheid om de betreffende eigenaar te vertegenwoordigen.

11) Inwisseling van cadeaubonnen

11.1 Vouchers die via de onlineshop van de verkoper kunnen worden gekocht (hierna “cadeaubonnen”) kunnen uitsluitend in de onlineshop van de verkoper worden ingewisseld, tenzij op de voucher anders staat vermeld.

11.2 Cadeaubonnen en het resterende saldo van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de voucher is gekocht. Het resterende tegoed wordt tot de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

11.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Facturering achteraf is niet mogelijk.

11.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

11.5 Cadeaubonnen kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aanschaf van aanvullende cadeaubonnen.

11.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kunt u kiezen voor één van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden om het verschil te verrekenen.

11.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet in contanten of rente uitbetaald.

11.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan betalingen met bevrijdende werking doen aan de betreffende houder die de cadeaubon in de onlineshop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van het ontbreken van de bevoegdheid, het onvermogen of het ontbreken van de bevoegdheid om de betreffende eigenaar te vertegenwoordigen.

12) Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn of haar gewone verblijfplaats heeft.

12.2 Bovendien geldt deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woon- en afleveradres buiten de Europese Unie op het moment dat het contract wordt gesloten.

13) Gedragscode

 • De verkoper heeft ingestemd met de deelnamevoorwaarden voor het eCommerce-initiatief “Fairness in Commerce”, die op internet kunnen worden bekeken op https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
 • De verkoper heeft zich gehouden aan de richtlijnen van “Google Klantenreviews”, die online te raadplegen zijn op https://support.google.com/merchants/topic/7105962.

14) Alternatieve geschillenbeslechting

14.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

14.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ##ITK-ef7981247dea97ac2a1f7f248d66ecc0##


Versie: 202109281115

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung