Dataskydd

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvarige

1.1 Vi är glada över att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. Nedan kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter hanteras när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med.

1.2 Den person som är ansvarig för databehandling på denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Bauzoo GbR, Neustrasse 12, 72379 Hechingen, Tyskland, Tel.: +49-7471-9699773, E-post: info@bauzoo. de. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig person), använder denna webbplats SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i webbläsarfältet.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

Om du använder vår webbplats endast i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du går in på vår webbplats samlar vi in följande data, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta hemsida
 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängden data som skickas i byte
 • Källa/referens från vilken du kom till sidan
 • Webbläsare används
 • Operativsystem som används
 • IP-adress som används (vid behov: i anonymiserad form)

Behandlingen utförs i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din enhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör att du kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker dem (så kallade persistenta cookies). Om cookies ställs in samlar och bearbetar de viss användarinformation såsom webbläsare och platsdata samt IP-adressvärden på individuell basis. Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, vilket kan variera beroende på cookien. Du kan ta reda på hur länge varje cookie lagras i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. att komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas genom individuella cookies vi använder, sker behandlingen i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit b GDPR antingen för att genomföra avtalet, i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit i enlighet med art. 6 Paragraf 1 lit f GDPR för att skydda våra berättigade intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och kan individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookieinställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar för dig: hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehne
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=sv
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

4) Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in när ett kontaktformulär används kan ses i respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande i syfte att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och den tillhörande tekniska förvaltningen. Den rättsliga grunden för att behandla dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 (1) (b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Så är fallet om det av omständigheterna framgår att saken i fråga är slutgiltigt klarlagd och om det inte finns några lagliga lagringsskyldigheter om motsatsen.

5) Databehandling vid öppning av kundkonto och för avtalsbehandling

I enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav b i GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att genomföra ett kontrakt eller när du öppnar ett kundkonto. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan raderas när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress till ansvarig person. Vi lagrar och använder de uppgifter du lämnar för att behandla avtalet. Efter att avtalet har behandlats helt eller ditt kundkonto har raderats, kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till ytterligare användning av dina uppgifter eller reserv. rätten till ytterligare användning av dina uppgifter som tillåts enligt lag från vår sida blev.

6) Kommentarsfunktion

Som en del av kommentarsfunktionen på denna webbplats sparas och publiceras, förutom din kommentar, information om när kommentaren skapades och namnet på kommentatorn du valde. Dessutom loggas och lagras din IP-adress. IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och i händelse av att vederbörande kränker tredje parts rättigheter eller lägger upp olagligt innehåll genom en kommentar. Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig om en tredje part skulle klaga på att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för att lagra dina uppgifter är Artikel 6 Stycke 1 Bokstäverna b och f GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om de kritiseras av tredje part som olagliga.

7) Användning av kunddata för direktreklam

7.1 Registrering för vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Att tillhandahålla ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att adressera dig personligen. Vi använder det så kallade dubbelopt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi endast kommer att skicka ett nyhetsbrev via e-post om du uttryckligen har bekräftat för oss att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Vi skickar sedan ett bekräftelsemail till dig där du blir ombedd att bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på motsvarande länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vi din IP-adress som angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att vid ett senare tillfälle kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att användas uteslutande för reklamsyfte via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda länken som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvarig som nämndes i början. När du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår distributionslista för nyhetsbrev såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller så förbehåller vi oss rätten att använda dina uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar om. dig i denna förklaring.

7.2 Skicka e-postnyhetsbrevet till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden till dig via e-post för varor eller tjänster liknande de du redan har köpt från vårt sortiment. I enlighet med 7 § stycke 3 UWG behöver vi inte inhämta ditt separata samtycke för detta. I detta avseende utförs databehandling enbart på grundval av vårt berättigade intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Om du från början har invänt mot användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka e-postmeddelanden. Du har rätt att invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamsyfte när som helst med framtida verkan genom att meddela den ansvarig person som nämns i början. För detta får du endast överföringskostnader enligt grundtaxorna. När din invändning har mottagits kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att stoppas omedelbart.

8) Databehandling för orderhantering

8.1 För att behandla din beställning samarbetar vi med följande tjänsteleverantör(er), som stödjer oss helt eller delvis i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter kommer att överföras till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter vi samlar in kommer att vidarebefordras till det transportföretag som uppdragits med leveransen som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för att leverera varan. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det anlitade kreditinstitutet som en del av betalningshanteringen, förutsatt att detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används kommer vi att informera dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för att vidarebefordra uppgifterna är artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR.

8.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

– Klarna
Om du väljer en Klarna betaltjänst, behandlas betalningen via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan ”Klarna”). För att betalning ska kunna behandlas används dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter relaterade till beställningen ( fakturabelopp, artikel, leveranstyp) kommer att vidarebefordras till Klarna för identitets- och kreditvärdighetskontroller, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav a i GDPR som en del av beställningsprocessen . Du kan se vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan vidarebefordras till här:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultaten av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk procedur. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. Klarna använder den information som erhålls om den statistiska sannolikheten för en betalningsanmärkning för att fatta ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller upphörande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den databehandlingsansvarige eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
Dina personuppgifter kommer att användas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser för de berörda baserade i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy
eller för de drabbade baserade i Österrike https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandlad.
-Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal, vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- som en del av betalningshanteringen 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallat "PayPal"), vidare. Överföringen sker i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR och endast i den mån detta är nödvändigt för betalningshanteringen.
PayPal förbehåller sig rätten att utföra en kreditkontroll för betalningsmetodens kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR baserat på PayPals berättigade intresse av att avgöra din betalningsförmåga. PayPal använder resultatet av kreditprövningen med avseende på den statistiska sannolikheten för utebliven betalning i syfte att avgöra om respektive betalningsmetod ska tillhandahållas. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultaten av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk procedur. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. Ytterligare dataskyddsinformation, inklusive information om de kreditinstitut som används, finns i PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
- OMEDELBART
Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT", behandlas betalningen via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (hädanefter "SOFORT"), till vilken vi kommer att skicka informationen du angav under beställningsprocessen, tillsammans med med informationen om din beställning i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR. Sofort GmbH är en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer att vidarebefordras uteslutande i syfte att behandla betalningar med betaltjänstleverantören SOFORT och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta ändamål. Du hittar ytterligare information om SOFORTs dataskyddsbestämmelser på följande internetadress: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Användning av betygs- och godkännandegrafik

ShopVote-grafik

För att visa vårt ShopVote-sigill och alla insamlade och/eller samlade recensioner har vi inkluderat ShopVote-grafik på denna webbplats.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen, som dominerar i samband med en intresseavvägning, i den optimala marknadsföringen av vårt erbjudande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav f i GDPR. ShopVote-grafiken och de tjänster som annonseras med dem är ett erbjudande från Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München.

När du kommer åt ShopVote-grafiken sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel din IP-adress, datum och tid för hämtning, mängden överförd data och källan till åtkomsten (åtkomstdata) och dokumenterar hämtningen. Denna åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter slutet av ditt webbplatsbesök. Inga andra personliga uppgifter registreras eller lagras av ShopVote-grafiken.

10) Användning av sociala medier: videor

Användning av YouTube-videor

Den här webbplatsen använder YouTubes inbäddningsfunktion för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Här används det utökade dataskyddsläget, som enligt leverantören först börjar spara användarinformation när videon/filmerna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas, använder leverantören "YouTube" cookies för att samla in information om användarbeteende. Enligt information från "YouTube" tjänar dessa bland annat till att spela in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra kränkande beteende. Om du är inloggad på Google kommer din data att tilldelas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att den ska kopplas till din YouTube-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar din data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering utförs särskilt i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR på grundval av Googles legitima intressen av att visa personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller den behovsbaserade utformningen av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler; för att utöva detta måste du kontakta YouTube. När du använder YouTube kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. komma till USA.
Oavsett om de inbäddade videorna spelas upp, upprättas en anslutning till Googles nätverk varje gång den här webbplatsen öppnas, vilket kan utlösa ytterligare databearbetningsoperationer utan vårt inflytande.

Ytterligare information om dataskydd på "Youtube" finns i YouTubes användarvillkor på https://www.youtube.com/static?template=terms och i Googles dataskyddsförklaring på https://www.google.de /intl/ de/policies/privacy.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i "cookies samtycke verktyg" som finns på webbplatsen.

11) Onlinemarknadsföring

Användning av Google Ads konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och, som en del av Google Ads, konverteringsspårning från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av annonsmaterial (så kallat Google Adwords). Vi kan använda data från reklamkampanjerna för att avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vårt mål är att visa dig reklam som är av intresse för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att uppnå en rättvis beräkning av annonseringskostnaderna.

Cookien för konverteringsspårning ställs in när en användare klickar på en annons som placeras av Google. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Dessa cookies upphör vanligtvis att gälla efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje Google Ads-kund får en egen cookie. Cookies kan därför inte spåras via Google Ads-kunders webbplatser. Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på sin annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. Du kommer dock inte att få någon information som kan användas för att personligen identifiera användare.

Detaljer om behandlingen som initieras av Google Ads konverteringsspårning och hur Google hanterar data från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Om du inte vill delta i spårning kan du blockera denna användning, genom att avaktivera Googles konverteringsspårningscookie via din webbläsare under nyckelordet "Användarinställningar". Du kommer då inte att inkluderas i statistiken för konverteringsspårning. Vi använder Google Ads baserat på vårt legitima intresse av riktad annonsering i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. När du använder Google Ads kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. komma till USA.

Du kan hitta ytterligare information om Googles dataskyddsbestämmelser på följande internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent invända mot inställningen av cookies med Google Ads konverteringsspårning genom att ladda ner och installera Googles plugin för webbläsare som finns på följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är möjliga eller endast kan användas i begränsad omfattning om du har avaktiverat användningen av cookies.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi erhållit ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i "cookies samtyckesverktyget" som finns på webbplatsen eller, alternativt, följ alternativet som beskrivs ovan för att invända.

12) Webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder så kallade "cookies", som är textfiler som lagras på din enhet och gör att din användning av webbplatsen kan analyseras. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där; denna kan också överföras till Google LLCs servrar. komma till USA.
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter all direkt hänvisning till en person. Genom tillägget kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra avtalsländer till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google LLC-server i USA och förkortas där. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google (Universal) Analytics slås inte samman med annan Google-data.
Google Analytics möjliggör också skapandet av statistik med påståenden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen baserat på en utvärdering av intressebaserad reklam och med användning av tredjepartsinformation via en speciell funktion, de så kallade ”demografiska egenskaperna ”. Detta möjliggör definition och differentiering av användargrupper på webbplatsen i syfte att målgruppsoptimerad inriktning av marknadsföringsåtgärder. Däremot kan register som samlas in med hjälp av "demografiska egenskaper" inte tilldelas en specifik person.
Detaljer om behandlingen som initieras av Google Analytics och hur Google hanterar data från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av Google Analytics-cookies för att läsa information på den enhet som används, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6 Stycke 1 bokstav a i GDPR. Utan detta samtycke kommer Google Analytics inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din återkallelse, Vänligen avaktivera denna tjänst i "verktyget för samtycke för cookies" som finns på webbplatsen. Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google Analytics, vilket ålägger Google att skydda uppgifterna från våra webbplatsbesökare och att inte vidarebefordra dem till tredje part.
För överföring av data från EU till USA förlitar sig Google på så kallade standarddataskyddsklausuler från EU-kommissionen, vilka är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den europeiska dataskyddsnivån i USA.
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

13) Verktyg och diverse

Google Kundrecensioner (tidigare Google Certified Dealer Program)

Vi arbetar med Google som en del av programmet Google Kundrecensioner. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Detta program ger oss möjlighet att samla in kundrecensioner från användare av vår webbplats. Efter att ha gjort ett köp på vår webbplats kommer du att bli tillfrågad om du vill delta i en e-postundersökning från Google. Om du ger ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Punkt 1 Letter a GDPR kommer vi att överföra din e-postadress till Google. Du kommer att få ett e-postmeddelande från Google Kundrecensioner som ber dig att betygsätta din köpupplevelse på vår webbplats. Recensionen du lämnar sammanställs sedan med våra andra recensioner och visas i vår Google Kundrecensioner-logotyp och i vår Merchant Center-instrumentpanel. Ditt betyg kommer också att användas för Googles säljarbetyg. Som en del av användningen av Googles kundrecensioner kan personuppgifter också överföras till Google LLCs servrar. komma till USA.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den person som är ansvarig för databehandlingen eller till Google.

Mer information om Googles dataskydd i samband med Googles program för kundrecensioner finns på följande länk: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Du kan läsa mer information om Google Seller Ratings dataskydd på den här länken: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

14) Den berörda personens rättigheter

14.1 Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig omfattande rättigheter för registrerade (informationsrätt och ingripanderätt) gentemot den person som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om vilka vi kommer att informera dig nedan:

 • Rätt till information i enlighet med artikel 15 GDPR: I synnerhet har du rätt till information om dina personuppgifter som behandlas av oss, behandlingsändamålen, kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har har eller kommer att avslöjas, den planerade lagringsperioden eller kriterierna för att fastställa lagringstiden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling, klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om det inte har samlats in från dig av oss, att förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om nödvändigt, meningsfull information om den inblandade logiken och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling som påverkar dig, samt din rätt att få information om vad garantier finns i enlighet med artikel 46 GDPR när dina uppgifter vidarebefordras till tredjeländer;
 • Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 GDPR: Du har rätt till omedelbar rättelse av felaktiga uppgifter om dig och/eller komplettering av ofullständiga uppgifter som lagras av oss;
 • Rätt till radering i enlighet med artikel 17 GDPR: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om kraven i artikel 17 punkt 1 GDPR är uppfyllda. Denna rätt gäller dock inte särskilt om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av hänsyn till allmänintresse eller för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • Rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 GDPR: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge riktigheten av dina uppgifter som du bestrider kontrolleras, om du vägrar att få dina uppgifter raderade på grund av olaglig databehandling och istället begär begränsning av behandlingen av dina uppgifter om du använder dina uppgifter i syfte att hävda, utöva eller vi behöver försvara rättsliga anspråk efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet har uppnåtts eller om du har gjort en invändning av skäl som hänför sig till din speciella situation, så länge som det är ännu inte klart om våra legitima skäl uppväger dem;
 • Rätt till information enligt artikel 19 GDPR: Om du har åberopat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandling mot den ansvariga är den ansvarige skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut detta. rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandling om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär oproportionerlig ansträngning. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 GDPR: Du har rätt att få de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig, till om detta är tekniskt möjligt;
 • Rätt att återkalla samtycke som ges i enlighet med artikel 7 paragraf 3 GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kommer vi att radera berörda uppgifter omedelbart om inte vidare behandling kan baseras på en laglig grund för behandling utan samtycke. Återkallelsen av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utfördes på grundval av samtycket innan dess återkallelse;
 • Rätt att klaga i enlighet med artikel 77 GDPR: Om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot GDPR, har du rätt att – utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder – lämna in ett klagomål med en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, på din arbetsplats eller på platsen för den påstådda överträdelsen.

14.2 RÄTT TILL ATT INvända

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER SOM EN DEL AV EN INTRESSEBALANS BASERADE PÅ VÅRT ÖVERVÄLDIGADE LEGITIMMA INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT INvända mot DENNA BEHANDLING MED EFFEKT FÖR FRAMTIDEN AV ANSKÄLLEN FRÅN DIN PART.
OM DU ANVÄNDER DIN RÄTT ATT INKOMST KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLING AV BERÖRD DATA. YTTERLIGARE BEHANDLING ÄR DOCK RESERVERAD OM VI KAN BEVISA KOMPLEXA SKÄL TILL BEHANDLING SOM ÄR AVSÄTTAD FÖR ATT SKYDDAS, SOM VÄGER TILL DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE FRIHETER, ELLER OM ATT BEHÅLLA DINA PROCESSEN EGALA ANSVAR.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKTANNONSERING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST KOMMA INVÄNDNING MOT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SYFTE MED SÅDAN REKLAM. DU KAN UTÖVA DIN OPT-OUT SOM BESKRIVS Ovan.

OM DU ANVÄNDER DIN RÄTT ATT INKOMST KOMMER VI ATT SLUTA ATT BEHANDLA BERÖRD DATA FÖR DIREKTA REKLAMESYFTE.

15) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om det är relevant - dessutom utifrån respektive laglig lagringstid (t.ex. kommersiella och skatterättsliga lagringsperioder).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills den berörda personen återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för juridiska eller liknande skyldigheter på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR, kommer dessa uppgifter rutinmässigt att raderas efter att lagringstiderna har löpt ut. förutsatt att de inte längre är skyldiga att uppfylla eller initiera ett kontrakt och/eller att vi inte har något legitimt intresse av att fortsätta lagra dem.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR, såvida vi inte kan tillhandahålla tvingande legitima skäl ger bevis för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller så tjänar behandlingen till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter i syfte för direktreklam på grundval av artikel 6.1 bokstav f i GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills den berörda personen utövar sin rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.

Om inte annat anges i den övriga informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ##ITK-da84a5e95bc5ec5b0851a476d0af76f4##


Version: 202109281114

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung