*Garantievoorwaarden:


De fabrikant (Zollernalb Werkzeug Duitsland) verleent 2 jaar garantie** (bij registratie op de website van de fabrikant Zollernalb Werkzeug Duitsland de geadverteerde garantieverlenging van 2 + 1 jaar) op de met de garantiebelofte geadverteerde goederen. De termijn voor het berekenen van de garantietermijn gaat in op de factuurdatum. De fabrieksgarantie geldt voor de Bondsrepubliek Duitsland. Als er tijdens deze periode materiaal- of fabricagefouten optreden, zal de fabrikant, als garantiegever, naar eigen goeddunken een van de volgende diensten verlenen in het kader van de garantie:

- gratis reparatie van de goederen of
- Gratis omruilen van de goederen tegen een gelijkwaardig artikel (eventueel ook een vervolgmodel als de originele goederen niet meer beschikbaar zijn).

In geval van een garantieclaim kunt u contact opnemen met de garantiegever:

Zollernalb Tools Duitsland
Administratie

Nieuwe Rottenburgerstraße 43
72379 Hechingen

Garantieaanspraken zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen

- beledigende of ongepaste behandeling
- Omgevingsinvloeden (vocht, hitte, overspanning, stof, etc.)
- Het niet in acht nemen van veiligheidsmaatregelen
- Het niet opvolgen van de bedieningsinstructies
- Gebruik van geweld (bijvoorbeeld stompen, duwen, vallen)
- ongeautoriseerde reparatiepogingen
- normale slijtage

Om aanspraak te kunnen maken op de garantieservice is het nodig dat de garant de gelegenheid krijgt om het garantiegeval te controleren door de goederen op te sturen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat schade tijdens het transport wordt vermeden door het gebruik van een geschikte verpakking.

Om garantieservice aan te vragen, moet u bij de verzending van de goederen een kopie van de originele factuur meesturen. Wij vragen om uw begrip dat de fabrikant garantieservice kan weigeren zonder deze kopie van de factuur te verstrekken. Voor het berekenen van de garantietermijn wordt gebruik gemaakt van het versturen van de kopie van de factuur. U dient tevens de naam en het adres van de verkoper op te geven, tenzij dit op het bijgevoegde exemplaar van de factuur staat vermeld.

Als het een legitieme garantieclaim betreft, wordt de garantie vrachtvrij voor u verwerkt. Eventuele verzendkosten die u eventueel heeft gemaakt, worden dan vergoed door de garantsteller.

Een mededeling:

Uw wettelijke rechten jegens ons voortvloeiend uit het met ons gesloten koopcontract worden door deze garantiebelofte op geen enkele wijze beperkt. In het bijzonder blijven eventuele bestaande wettelijke garantierechten jegens ons door deze garantiebelofte onaangetast.

Als het gekochte artikel defect is, kunt u binnen de wettelijke garantietermijn altijd contact met ons opnemen, ongeacht of er sprake is van een garantieclaim of dat er gebruik wordt gemaakt van de garantie.

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -----------

Fabrikant rechtstreeks:
Karcher

2 jaar voor privégebruik
1 jaar voor commercieel gebruik
3 jaar voor iedereen bij online registratie binnen 4 weken na aankoop

Zollernalbwerk

2 jaar voor privégebruik
1 jaar voor commercieel gebruik
3 jaar voor iedereen bij online registratie binnen 4 weken na aankoop

Bosch

2 jaar voor privégebruik
1 jaar voor commercieel gebruik
3 jaar voor iedereen bij online registratie binnen 4 weken na aankoop

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung