Avbestillingsregler og avbestillingsskjema

Forbrukere har angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som ikke hovedsakelig kan tilskrives verken deres kommersielle eller deres uavhengige yrkesaktivitet:

A. Avbestillingsregler

Angrerett

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg som ikke er transportør tok de siste varene i besittelse.

For å utøve angreretten må du kontakte oss (Bauzoo GbR, Herrenackerstr. 25, 72379 Hechingen, Tyskland, Tlf.: +49-7471-9699773, E-post: [email protected]) ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post) som informerer deg om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveavbestillingsskjema, selv om dette ikke er obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din bruk av angreretten før angrefristen utløper.

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du kansellerer denne kontrakten, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (bortsett fra eventuelle tilleggskostnader som oppstår ved at du velger en annen leveringsmåte enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss) som skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok varselet om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmetode som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet var uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer som følge av denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller inntil du har fremlagt bevis på at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som er først.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du varsler oss om at du kansellerer denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender varene før fjortendagersfristen er utløpt.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er kun ansvarlig for verditap på varene dersom dette verditapet skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjonalitet.

Utelukkelse eller for tidlig utløp av angreretten

Angreretten gjelder ikke for forbrukere som ikke tilhører et medlemsland i Den europeiske union på tidspunktet for avtaleinngåelsen og hvis eneste bosted og leveringsadresse er utenfor EU på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

Generell informasjon

1) Unngå skade og forurensning av varene. Vennligst send varene tilbake til oss i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytre emballasje. Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, sørg for tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader med egnet emballasje.
2) Vennligst ikke send varene tilbake til oss fraktfritt.
3) Vær oppmerksom på at de nevnte tallene 1-2 ikke er en forutsetning for effektiv utøvelse av angreretten.

B. Avbestillingsskjema

Hvis du ønsker å si opp kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.

Bauzoo GbR
Herrenackerstr. 25
72379 Hechingen
Tyskland
E-post: [email protected]

Jeg/vi (*) hever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

__________________________________________________

__________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

__________________________________________________
Navnet på forbrukeren(e)

__________________________________________________
Adresse til forbrukeren(e)

__________________________________________________
Signatur fra forbrukeren(e) (kun for papirvarsling)

____________________
Dato

(*) Slett det som ikke er aktuelt© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ##ITK-47da370f83601b2fa17868e6e3b88d7b##

Versjon: 202109281114

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung