Avbokningsregler & avbokningsformulär

Konsumenter har ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte till övervägande del kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet:

A. Avbokningsregler

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utnämnd tredje part som inte är transportör tog det sista godset i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss (Bauzoo GbR, Herrenackerstr. 25, 72379 Hechingen, Tyskland, Tel.: +49-7471-9699773, E-post: [email protected]) med hjälp av en tydlig deklaration (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post) som informerar dig om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, även om detta inte är obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du säger upp det här avtalet kommer vi att återbetala alla betalningar som erhållits från dig, inklusive leveranskostnader (förutom eventuella extra kostnader som uppstår genom att du väljer en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans som vi erbjuder) som ska återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter till följd av denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om din uppsägning av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktionalitet.

Uteslutning eller för tidig utgång av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte konsumenter som inte tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda bostadsort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående.

Allmän information

1) Undvik skador och kontaminering av varorna. Vänligen skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd vid behov skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, se till att det är tillräckligt skydd mot transportskador med lämplig förpackning.
2) Vänligen skicka inte tillbaka varorna till oss fraktfritt.
3) Observera att ovan nämnda siffror 1-2 inte är en förutsättning för att ångerrätten effektivt ska kunna utövas.

B. Uppsägningsformulär

Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

Bauzoo GbR
Herrenackerstr. 25
72379 Hechingen
Tyskland
E-post: [email protected]

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

__________________________________________________

__________________________________________________

Beställde den (*) ____________ / mottogs den (*) __________________

________________________________________________________
Namn på konsument(er)

________________________________________________________
Adress till konsumenten/konsumenterna

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för pappersavisering)

____________________
Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ##ITK-47da370f83601b2fa17868e6e3b88d7b##

Version: 202109281114

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung