Opći uvjeti s podacima o kupcima

Sadržaj

 1. djelokrug
 2. Sklapanje ugovora
 3. Pravo na odustanak
 4. Cijene i uvjeti plaćanja
 5. Uvjeti isporuke i slanja
 6. Zadržavanje prava vlasništva
 7. Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
 8. Posebni uvjeti za obradu robe prema specifičnoj specifikaciji kupca
 9. Posebni uvjeti za usluge montaže/montaže
 10. Iskorištavanje promotivnih bonova
 11. Otkup poklon bonova
 12. Mjerodavno pravo
 13. Kodeks ponašanja
 14. Alternativno rješavanje sporova

1) Opseg

1.1 Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu "OU") Bauzoo GbR (u daljnjem tekstu "Prodavatelj") primjenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu "Kupac") sklopi s prodavateljem u pogledu uvjeta i uvjetima koje je prodavatelj dogovorio u robi predstavljenoj u internetskoj trgovini. Ovime se protivi uključivanju kupčevih vlastitih odredbi i uvjeta, osim ako nije drugačije dogovoreno.

1.2 Ovi Opći uvjeti se na odgovarajući način primjenjuju na ugovore o isporuci bonova, osim ako nije izričito drugačije određeno.

1.3 Potrošač u smislu ovih Općih uvjeta je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje se primarno ne mogu pripisati njihovoj trgovačkoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. Poduzetnik u smislu ovih Općih uvjeta je fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje pri sklapanju pravnog posla djeluje u obavljanju svoje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti.

2) Sklapanje ugovora

2.1 Opisi proizvoda sadržani u internetskoj trgovini prodavatelja ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane prodavatelja, već služe za davanje obvezujuće ponude od strane kupca.

2.2 Kupac može dostaviti ponudu putem obrasca za online narudžbu integriranog u internetsku trgovinu prodavatelja. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz elektronički proces naručivanja, kupac daje pravno obvezujuću ugovornu ponudu za robu koja se nalazi u košarici klikom na gumb kojim se završava proces naručivanja. Kupac također može dati ponudu prodavatelju putem telefona, e-pošte, pošte ili online kontakt forme.

2.3 Prodavatelj može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,

 • slanjem kupcu pisane potvrde narudžbe ili potvrde narudžbe u tekstualnom obliku (fax ili e-mail), pri čemu je odlučujući primitak potvrde narudžbe od strane kupca, ili
 • isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je odlučujući primitak robe od strane kupca, ili
 • tražeći od kupca da plati nakon narudžbe.

Ako postoji više od gore navedenih alternativa, ugovor je sklopljen u trenutku kada se jedna od gore navedenih alternativa prva pojavi. Rok za prihvaćanje ponude počinje teći dan nakon što je kupac poslao ponudu i završava istekom petog dana od dana slanja ponude. Ukoliko prodavatelj ne prihvati ponudu kupca u navedenom roku, smatra se da je to odbio ponudu, zbog čega kupca više ne obvezuje njegova izjava namjere.

2.4 Ako odaberete način plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje se obrađuje putem pružatelja usluga plaćanja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu: "PayPal"), pod jurisdikcijom PayPal -Uvjeti korištenja, koji se mogu vidjeti na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal račun - pod uvjete plaćanja bez PayPal računa možete pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ako kupac plaća koristeći način plaćanja koji nudi PayPal, a koji se može odabrati u procesu online narudžbe, prodavatelj izjavljuje da prihvaća ponudu kupca u trenutku kada kupac klikne gumb kojim se završava proces narudžbe.

2.5 Ako odaberete način plaćanja "Amazon Payments", obrada plaćanja provodi se putem pružatelja usluga plaćanja Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (u daljnjem tekstu: "Amazon"), podložno Amazonu Korisnički ugovor Payments Europe, koji se može pogledati na https://payments.amazon.de/help/201751590. Ako kupac odabere “Amazon Payments” kao način plaćanja u sklopu procesa online narudžbe, također izdaje nalog za plaćanje Amazonu klikom na gumb koji završava proces narudžbe. U tom slučaju prodavatelj izjavljuje prihvaćanje ponude kupca u trenutku kada kupac inicira postupak plaćanja klikom na gumb kojim se završava postupak naručivanja.

2.6 Prilikom podnošenja ponude putem online obrasca za narudžbu prodavatelja, tekst ugovora prodavatelj pohranjuje nakon sklapanja ugovora i šalje kupcu u tekstualnom obliku (npr. e-mail, fax ili pismo) nakon slanja narudžbe. . Nakon toga prodavatelj neće učiniti dostupnim tekst ugovora. Ako je kupac prije slanja narudžbe otvorio korisnički račun u internetskoj trgovini prodavatelja, podaci o narudžbi bit će arhivirani na web stranici prodavatelja i kupac im može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom unosom odgovarajuće podaci za prijavu.

2.7 Prije obvezujuće predaje narudžbe putem online obrasca za narudžbu prodavatelja, kupac može identificirati moguće pogreške pri unosu pomnim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje otkrivanje pogrešaka pri unosu može biti funkcija povećanja preglednika, koja povećava prikaz na ekranu. U sklopu procesa elektroničke narudžbe, kupac može korigirati svoje unose koristeći uobičajene funkcije tipkovnice i miša sve dok ne klikne na gumb koji završava proces narudžbe.

2.8 Za sklapanje ugovora dostupni su njemački i engleski jezik.

2.9 Obrada narudžbe i kontakt obično se odvijaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbe. Kupac mora osigurati da je adresa e-pošte koju je dao za obradu narudžbe ispravna kako bi se poruke e-pošte koje šalje prodavatelj mogle primati na tu adresu. Konkretno, pri korištenju SPAM filtera, kupac mora osigurati isporuku svih e-poruka koje je poslao prodavatelj ili treće strane koje je prodavatelj naručio za obradu narudžbe.

3) Pravo na odustanak

3.1 Potrošači općenito imaju pravo na odustanak.

3.2 Dodatne informacije o pravu na odustajanje mogu se pronaći u prodavateljevoj politici otkazivanja.

3.3 Pravo na odustajanje ne odnosi se na potrošače koji ne pripadaju državi članici Europske unije u trenutku sklapanja ugovora i čije je jedino mjesto prebivališta i adresa dostave izvan Europske unije u trenutku sklapanja ugovora. .

4) Cijene i uvjeti plaćanja

4.1 Osim ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda prodavatelja, navedene cijene su ukupne cijene i uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi dostave i dostave koji mogu nastati bit će zasebno navedeni u opisu dotičnog proizvoda.

4.2 Za dostavu u zemlje izvan Europske unije u pojedinačnim slučajevima mogu nastati dodatni troškovi za koje prodavatelj nije odgovoran i koje snosi kupac. To uključuje, primjerice, troškove prijenosa novca putem kreditnih institucija (npr. naknade za prijenos, tečajne pristojbe) ili uvozne carine ili poreze (npr. carine). Takvi troškovi mogu nastati u vezi s prijenosom novca čak i ako se isporuka ne odvija u zemlju izvan Europske unije, ali kupac vrši plaćanje iz zemlje izvan Europske unije.

4.3 Opcija(e) plaćanja bit će priopćena kupcu u online trgovini prodavatelja.

4.4 Ako je ugovoreno avansno plaćanje bankovnom doznakom, plaćanje dospijeva odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako su stranke ugovorile kasniji rok dospijeća.

4.5 Ako odaberete način plaćanja “PayPal Credit” (plaćanje na rate putem PayPal-a), prodavatelj svoje potraživanje plaćanja ustupa PayPalu. Prije prihvaćanja prodavateljeve izjave o ustupanju, PayPal će izvršiti provjeru kreditne sposobnosti korištenjem dostavljenih podataka o klijentu. Prodavatelj zadržava pravo odbiti kupcu način plaćanja "PayPal Credit" u slučaju negativnog rezultata provjere. Ako PayPal dopušta način plaćanja "PayPal Credit", kupac mora platiti iznos fakture PayPal-u prema uvjetima koje odredi prodavatelj, a koji su mu priopćeni u online trgovini prodavatelja. U tom slučaju on može samo plaćati PayPalu s učinkom razduživanja. Međutim, čak i u slučaju ustupanja potraživanja, prodavatelj ostaje odgovoran za opće upite kupaca, npr. B. o robi, vremenu isporuke, otpremi, povratima, pritužbama, izjavama o otkazivanju i otpremama ili knjižnim odobrenjima.

4.6 Ako odaberete način plaćanja "SOFORT", plaćanje se obrađuje putem pružatelja usluga plaćanja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (u daljnjem tekstu "SOFORT"). Kako bi mogao platiti iznos fakture putem “SOFORT-a”, kupac mora imati aktiviran račun za online bankarstvo za sudjelovanje u “SOFORT-u”, identificirati se na odgovarajući način tijekom procesa plaćanja i potvrditi instrukciju za plaćanje “SOFORT-u”. Transakciju plaćanja izvršit će odmah nakon toga “SOFORT” i teretit će bankovni račun kupca. Dodatne informacije o načinu plaćanja “SOFORT” korisnik može pronaći na web stranici https://www.klarna.com/sofort/.

5) Uvjeti isporuke i otpreme

5.1 Roba se isporučuje dostavom na adresu dostave koju navede kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa dostave navedena u obradi narudžbe prodavatelja. Odstupajući od ovoga, ako odaberete PayPal način plaćanja, odlučujuća je adresa dostave koju je kupac naveo putem PayPala u trenutku plaćanja.

5.2 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je odgovoran kupac, kupac će snositi razumne troškove koje je zbog toga imao prodavatelj. Ovo se ne odnosi na troškove dostave ako kupac učinkovito iskoristi svoje pravo na otkazivanje. Ako kupac učinkovito iskoristi pravo na otkazivanje, troškovi povratne dostave podliježu odredbama navedenim u prodavateljevoj politici otkazivanja.

5.3 Prodavatelj zadržava pravo odustati od ugovora u slučaju neispravne ili nepravilne isporuke. Ovo vrijedi samo u slučaju da do neisporuke nije kriv prodavatelj i da je prodavatelj s dužnom pažnjom zaključio posebnu transakciju pokrića s dobavljačem. Prodavatelj će uložiti sve razumne napore da nabavi robu. U slučaju nedostupnosti ili samo djelomične dostupnosti robe, kupac će biti odmah obaviješten i naknada će biti odmah vraćena.

5.4 U slučaju samostalnog preuzimanja, prodavatelj prvo obavještava kupca e-poštom da je roba koju je naručio spremna za preuzimanje. Nakon primitka ovog e-maila kupac može preuzeti robu u sjedištu prodavatelja nakon dogovora s prodavateljem. U tom slučaju se neće naplatiti nikakvi troškovi dostave.

5.5 Vaučeri se kupcu daju na sljedeći način:

 • putem preuzimanja
 • e-poštom
 • poštom

6) Zadržavanje vlasništva

Ako prodavatelj izvrši avansna plaćanja, on zadržava vlasništvo nad isporučenom robom sve do isplate dugovane kupoprodajne cijene u cijelosti.

7) Odgovornost za nedostatke (jamstvo)

7.1 Ako je kupljeni artikl neispravan, primjenjuju se odredbe zakonske odgovornosti za nedostatke.

7.2 Odstupajući od ovoga, za rabljenu robu vrijedi sljedeće: Zahtjevi za nedostatke su isključeni ako se nedostatak pojavi tek nakon godinu dana od isporuke robe. Nedostaci koji se pojave unutar godine dana od isporuke robe mogu se potraživati u zakonskom roku zastare. Međutim, ne primjenjuje se skraćenje roka odgovornosti na godinu dana

 • za stvari koje su korištene za građevinu u skladu s uobičajenom uporabom i uzrokovale njezine nedostatke,
 • također za zahtjeve za naknadu štete i naknadu troškova od strane kupca
 • u slučaju da je prodavatelj prijevarom prikrio nedostatak.

7.3 Ukoliko kupac nastupa u ulozi potrošača, moli se da isporučenu robu s evidentnim oštećenjem prilikom transporta reklamira dostavljaču te da o tome obavijesti prodavatelja. Ako se kupac toga ne pridržava, to neće utjecati na njegove pravne ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Posebni uvjeti za obradu robe prema specifičnoj specifikaciji kupca

8.1 Ako, prema sadržaju ugovora, prodavatelj duguje ne samo isporuku robe, već i obradu robe prema specifičnim specifikacijama kupca, kupac mora prodavatelju osigurati sav sadržaj potreban za obradu, kao što su kao što su tekstovi, slike ili grafike u formatima datoteka, oblikovanju, slikama koje je odredio prodavatelj - i veličinama datoteka te mu dodijeliti potrebna prava korištenja. Kupac je isključivo odgovoran za dobivanje i stjecanje prava na ovaj sadržaj. Kupac izjavljuje i preuzima odgovornost za pravo korištenja sadržaja koji je ustupio prodavatelju. Konkretno, on osigurava da se ne krše prava trećih strana, posebno autorska prava, zaštitni znak i osobna prava.

8.2 Kupac oslobađa prodavatelja od tužbi trećih strana koje bi mogle postaviti protiv prodavatelja u vezi s kršenjem njihovih prava kroz ugovorno korištenje sadržaja kupca. Kupac također preuzima odgovarajuće troškove potrebne pravne obrane, uključujući sve sudske i pravne troškove po zakonskoj stopi. Ovo ne vrijedi ako kupac nije odgovoran za kršenje. U slučaju reklamacije treće strane, kupac je dužan prodavatelju odmah, istinito i potpuno dostaviti sve podatke potrebne za ispitivanje reklamacije i obranu od iste.

8.3 Prodavatelj zadržava pravo odbiti obradu narudžbi ako sadržaj koji je kupac dostavio krši zakonske ili službene zabrane ili moral. To se posebno odnosi na pružanje protuustavnog, rasističkog, ksenofobnog, diskriminirajućeg, uvredljivog sadržaja, sadržaja koji ugrožava mlade i/ili veliča nasilje.

9) Posebni uvjeti za usluge montaže/montaže

Ako, prema sadržaju ugovora, uz isporuku robe, prodavatelj također duguje montažu ili montažu robe kod kupca i, ako je potrebno, odgovarajuće pripremne mjere (npr. mjerenja), vrijedi sljedeće: :

9.1 Prodavatelj pruža svoje usluge prema vlastitom nahođenju ili putem kvalificiranog osoblja koje sam odabere. Prodavatelj također može koristiti usluge trećih osoba (kooperanata) koji rade u njegovo ime. Osim ako nije drugačije navedeno u opisu usluge prodavatelja, kupac nema pravo odabrati određenu osobu koja će izvršiti željenu uslugu.

9.2 Kupac mora prodavatelju dati podatke potrebne za pružanje usluge koju duguje u potpunosti i istinito, pod uvjetom da njihovo dobivanje ne spada u djelokrug prodavateljevih dužnosti prema sadržaju ugovora.

9.3 Prodavatelj će kontaktirati kupca nakon sklapanja ugovora kako bi dogovorio termin za uslugu koju duguje. Kupac osigurava da prodavatelj ili osoblje koje je prodavatelj ovlasti ima pristup relevantnim objektima kupca na dogovoreni datum.

9.4 Rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja prodane robe prelazi na kupca tek nakon završetka montaže i predaje kupcu.

10) Iskorištavanje promotivnih bonova

10.1 vaučera, koje prodavatelj izdaje besplatno u sklopu promocija s određenim rokom valjanosti i koje kupac ne može kupiti (u daljnjem tekstu „promotivni bonovi“) mogu se iskoristiti samo u online trgovini prodavatelja i samo u navedenom razdoblju.

10.2 Pojedinačni proizvodi mogu biti isključeni iz kampanje vaučera ako odgovarajuće ograničenje proizlazi iz sadržaja vaučera kampanje.

10.3 Promotivni vaučeri mogu se iskoristiti samo prije dovršetka postupka naručivanja. Naknadna naplata nije moguća.

10.4 Samo jedan promotivni vaučer može se iskoristiti po narudžbi.

10.5 Vrijednost robe mora biti najmanje jednaka iznosu promotivnog bona. Prodavatelj neće vratiti preostali iznos.

10.6 Ako vrijednost promotivnog bona nije dovoljna za pokriće narudžbe, za plaćanje razlike može se odabrati neki od drugih načina plaćanja koje nudi prodavatelj.

10.7 Ostatak promotivnog bona neće biti isplaćen u gotovini niti u kamatama.

10.8 Promotivni vaučer neće biti vraćen ako kupac vrati robu plaćenu u cijelosti ili djelomično s promotivnim bonom u okviru svog zakonskog prava na povlačenje.

10.9 Promotivni vaučer je prenosiv. Prodavač može izvršiti plaćanja s učinkom razduženja dotičnom nositelju koji otkupljuje promotivni vaučer u internetskoj trgovini prodavatelja. Ovo se ne primjenjuje ako prodavatelj ima saznanja ili grubo nemarno neznanje o nedostatku ovlaštenja, nesposobnosti ili nedostatku ovlaštenja za zastupanje dotičnog vlasnika.

11) Otkup poklon bona

11.1 Kuponi koji se mogu kupiti putem online trgovine prodavatelja (u daljnjem tekstu "poklon bonovi") mogu se iskoristiti samo u online trgovini prodavatelja, osim ako na bonu nije navedeno drugačije.

11.2 Poklon bonovi i preostali iznos poklon bonova mogu se iskoristiti do kraja treće godine nakon godine u kojoj je bon kupljen. Preostali kredit bit će pripisan korisniku do datuma isteka.

11.3 Poklon bonovi mogu se iskoristiti samo prije dovršetka postupka naručivanja. Naknadna naplata nije moguća.

11.4 Samo jedan poklon bon može se iskoristiti po narudžbi.

11.5 Poklon bonovi se mogu koristiti samo za kupnju robe, a ne za kupnju dodatnih poklon bonova.

11.6 Ako vrijednost poklon bona nije dovoljna za pokriće narudžbe, možete odabrati jedan od drugih načina plaćanja koje nudi prodavatelj kako biste podmirili razliku.

11.7 Ostatak poklon bona neće biti isplaćen u gotovini niti u kamatama.

11.8 Poklon bon je prenosiv. Prodavatelj može izvršiti plaćanja s razdužnim učinkom dotičnom nositelju koji otkupi poklon bon u internetskoj trgovini prodavatelja. Ovo se ne primjenjuje ako prodavatelj ima saznanja ili grubo nemarno neznanje o nedostatku ovlaštenja, nesposobnosti ili nedostatku ovlaštenja za zastupanje dotičnog vlasnika.

12) Mjerodavno pravo

12.1 Zakon Savezne Republike Njemačke primjenjuje se na sve pravne odnose između stranaka, isključujući zakone o međunarodnoj kupnji pokretnina. Za potrošače se ovaj izbor zakona primjenjuje samo u mjeri u kojoj dodijeljena zaštita nije povučena obveznim odredbama zakona zemlje u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište.

12.2 Nadalje, ovaj izbor prava u vezi sa zakonskim pravom na odustajanje ne primjenjuje se na potrošače koji ne pripadaju državi članici Europske unije u trenutku sklapanja ugovora i čije je jedino mjesto prebivališta i adresa za dostavu izvan Europske unije u trenutku sklapanja ugovora.

13) Kodeks ponašanja

 • Prodavatelj se složio s odredbama i uvjetima sudjelovanja u inicijativi e-trgovine „Pravednost u trgovini“, koja se može vidjeti na internetu na https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
 • Prodavač se pridržavao smjernica "Google Customer Reviews", koje se mogu pogledati online na https://support.google.com/merchants/topic/7105962.

14) Alternativno rješavanje sporova

14.1 Komisija EU pruža platformu za online rješavanje sporova na internetu na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova proizašlih iz ugovora o online kupnji ili uslugama u koje je uključen potrošač.

14.2 Prodavatelj nije dužan niti želi sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ##ITK-ef7981247dea97ac2a1f7f248d66ecc0##


Verzija: 202109281115

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung