Általános szerződési feltételek ügyféladatokkal

Tartalomjegyzék

 1. hatálya
 2. Szerződéskötés
 3. Elállási jog
 4. Árak és fizetési feltételek
 5. Szállítási és szállítási feltételek
 6. A tulajdonjog fenntartása
 7. Felelősség a hibákért (garancia)
 8. Az áruk egyedi vevői specifikációi szerinti feldolgozásának speciális feltételei
 9. Az összeszerelési/beépítési szolgáltatások speciális feltételei
 10. Promóciós utalványok beváltása
 11. Ajándékutalványok beváltása
 12. Alkalmazandó jog
 13. Magatartási kódex
 14. Alternatív vitarendezés

1) Hatály

1.1 A Bauzoo GbR (továbbiakban "Eladó") jelen általános szerződési feltételei (továbbiakban "ÁSZF") vonatkoznak minden olyan áruszállítási szerződésre, amelyet a fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: "Vevő") az eladóval kötött a feltételek tekintetében. és az eladó által az internetes áruházban bemutatott áruval kapcsolatban megállapodott feltételek. Ellenkező megállapodás hiányában az ügyfél saját szerződési feltételeinek felvétele ellen tiltakozik.

1.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek megfelelően vonatkoznak az utalványok kézbesítésére vonatkozó szerződésekre, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

1.3 Fogyasztó a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely elsősorban nem tulajdonítható kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének. Vállalkozó a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében az a természetes vagy jogi személy, illetve cselekvőképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenysége gyakorlása során jár el.

2) Szerződéskötés

2.1 Az eladó webáruházában található termékleírások nem jelentenek kötelező érvényű ajánlatot az eladó részéről, hanem a vásárló kötelező érvényű ajánlattételét szolgálják.

2.2 A vásárló az eladó online áruházába integrált online megrendelőlap segítségével nyújthatja be ajánlatát. A kiválasztott áruk virtuális bevásárlókosárba helyezését és az elektronikus rendelési folyamat lebonyolítását követően a vásárló a kosárban lévő árukra vonatkozóan a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva jogilag kötelező szerződéses ajánlatot tesz. Az ügyfél az eladónak telefonon, e-mailben, postai úton vagy online kapcsolatfelvételi űrlapon is megteheti ajánlatát.

2.3 Az eladó öt napon belül elfogadhatja a vevő ajánlatát,

 • írásos megrendelés visszaigazolásának vagy szöveges (fax vagy e-mail) visszaigazolásának megküldésével, amelynél a rendelés visszaigazolásának vásárló általi megérkezése a döntő, vagy
 • a megrendelt áru vevőhöz való eljuttatásával, melynél az áru vevő általi átvétele a meghatározó, ill
 • úgy, hogy a megrendelést követően fizetésre kéri a vásárlót.

Ha a fent említett alternatívák közül több is fennáll, a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a fent említett alternatívák egyike először jelentkezik. Az ajánlat elfogadásának határideje a vevő az ajánlat elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap végén ér véget. Ha az eladó a fenti határidőn belül nem fogadja el a vevő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a vásárló szándéknyilatkozatához már nem kötődik.

2.4 Ha a PayPal által kínált fizetési módot választja, a fizetés a PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: „PayPal”) fizetési szolgáltatón keresztül történik, a PayPal joghatósága alá tartozó - Felhasználási feltételek, amelyek megtekinthetők a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon vagy - ha az ügyfél nem rendelkezik PayPal fiókkal - a A PayPal-fiók nélküli fizetési feltételek a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full oldalon tekinthetők meg. Ha a vásárló a PayPal által kínált, az online rendelési folyamat során választható fizetési móddal fizet, az eladó a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintáskor nyilatkozik a vevő ajánlatának elfogadásáról.

2.5 Ha az "Amazon Payments" fizetési módot választja, a fizetési feldolgozás az Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (a továbbiakban: "Amazon") fizetési szolgáltatón keresztül történik, az Amazon hatálya alá. Payments Europe felhasználói szerződés, amely megtekinthető a https://payments.amazon.de/help/201751590 oldalon. Ha az ügyfél az „Amazon Payments” fizetési módot választja az online rendelési folyamat részeként, a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva fizetési megbízást is kiad az Amazonnak. Ebben az esetben az eladó a vevő a fizetési folyamat megkezdésekor a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva nyilatkozik a vásárló ajánlatának elfogadásáról.

2.6 Az eladó online megrendelőlapján keresztül történő ajánlattételkor a szerződés szövegét az eladó a szerződés megkötése után elmenti, és a megrendelés elküldését követően szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) elküldi a vevőnek. . Az eladó a szerződés szövegét ezen túlmenően nem teszi elérhetővé. Ha a vásárló a megrendelésének elküldése előtt felhasználói fiókot hozott létre az eladó online áruházában, a rendelési adatok az eladó honlapján archiválásra kerülnek, és a vásárló jelszóval védett felhasználói fiókján keresztül díjmentesen elérheti azokat a megfelelő adatok megadásával. bejelentkezési adatok.

2.7 Mielőtt a megrendelést az eladó online megrendelőlapján keresztül kötelezően leadná, a vásárló a képernyőn megjelenő információk figyelmes elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb észlelésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyítási funkciója, amely megnöveli a képernyőn megjelenő megjelenítést. Az elektronikus rendelési folyamat részeként a vásárló a szokásos billentyűzet- és egérfunkciók segítségével javíthatja beírásait, amíg a rendelési folyamatot lezáró gombra nem kattint.

2.8 A szerződés megkötéséhez német és angol nyelv áll rendelkezésre.

2.9 A megrendelés feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatizált rendelésfeldolgozáson keresztül történik. A vásárlónak meg kell győződnie arról, hogy a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail címe helyes, hogy az eladó által küldött e-maileket erre a címre lehessen fogadni. Különösen a SPAM szűrők használatakor a vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az eladó vagy az eladó által a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik fél által küldött összes e-mail kézbesíthető legyen.

3) Elállási jog

3.1 A fogyasztókat általában megilleti az elállási jog.

3.2 Az elállási jogról további információkat az eladó elállási nyilatkozatában talál.

3.3 Az elállási jog nem illeti meg azokat a fogyasztókat, akik a szerződés megkötésének időpontjában nem tartoznak az Európai Unió tagállamaihoz, és akiknek kizárólagos lakóhelye és szállítási címe a szerződés megkötésekor az Európai Unión kívül van. .

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Hacsak az eladó termékleírásában másként nem szerepel, a feltüntetett árak teljes árak, és tartalmazzák a törvényes forgalmi adót. Az esetlegesen felmerülő további szállítási és szállítási költségeket a mindenkori termékleírásban külön feltüntetjük.

4.2 Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítások esetén egyedi esetekben többletköltségek merülhetnek fel, amelyekért az eladó nem felelős, és amelyeket a vásárlónak kell viselnie. Ide tartoznak például a hitelintézeteken keresztül történő pénzátutalások költségei (pl. átutalási díjak, árfolyamdíjak), vagy importvámok vagy adók (pl. vámok). Ilyen költségek akkor is felmerülhetnek a pénzátutalással kapcsolatban, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, hanem a vevő az Európai Unión kívüli országból fizet.

4.3 A fizetési mód(ok)ról az eladó internetes áruházában tájékoztatjuk a vásárlót.

4.4 Banki átutalással történő előleg fizetése esetén a fizetés a szerződéskötést követően haladéktalanul esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességben állapodtak meg.

4.5 Ha a „PayPal Credit” fizetési módot választja (részletfizetés PayPal-on keresztül), az eladó fizetési igényét a PayPalra engedményezi. Az eladó engedményezési nyilatkozatának elfogadása előtt a PayPal hitelképességi ellenőrzést végez a megadott ügyféladatok felhasználásával. Az eladó fenntartja a jogot, hogy negatív csekk eredménye esetén megtagadja az ügyféltől a „PayPal Credit” fizetési módot. Ha a „PayPal Credit” fizetési módot a PayPal engedélyezi, a vásárló a számla összegét köteles megfizetni a PayPal felé az eladó által meghatározott feltételek szerint, amelyeket az eladó webáruházában közöl vele. Ebben az esetben csak adósságelengedő hatással tud fizetni a PayPal felé. Azonban a követelések engedményezése esetén is az eladó felel az általános vásárlói megkeresésekért, pl. B. az áruról, a szállítási időről, a szállításról, a visszaküldésről, a reklamációról, az elállási nyilatkozatokról és a szállítmányokról vagy jóváírásokról.

4.6 Ha a „SOFORT” fizetési módot választja, a fizetés a SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (a továbbiakban „SOFORT”) fizetési szolgáltatón keresztül történik. Ahhoz, hogy a számla összegét a „SOFORT”-on keresztül kiegyenlíthesse, az ügyfélnek rendelkeznie kell a „SOFORT”-ban való részvételhez aktivált online bankszámlával, a fizetési folyamat során ennek megfelelően azonosítania kell magát, és meg kell erősítenie a „SOFORT”-nak szóló fizetési utasítást. A fizetési tranzakciót a „SOFORT” azonnal végrehajtja, és az ügyfél bankszámláját megterheli. Az ügyfél a „SOFORT” fizetési móddal kapcsolatos további információkat online találhat a https://www.klarna.com/sofort/ oldalon.

5) Szállítási és szállítási feltételek

5.1 Az áruk kiszállítása a vevő által megadott szállítási címre történik, eltérő megállapodás hiányában. A tranzakció lebonyolítása során az eladó rendelésfeldolgozásában megadott szállítási cím az irányadó. Ettől eltérően, ha a PayPal fizetési módot választja, a vásárló által a fizetéskor a PayPal-lal megadott szállítási cím az irányadó.

5.2 Ha az áru kézbesítése olyan okokból meghiúsul, amelyekért a vevő felelős, a vevő viseli az eladónál felmerülő ésszerű költségeket. Ez nem vonatkozik a szállítási költségekre, ha az ügyfél ténylegesen él elállási jogával. Ha a vásárló ténylegesen él elállási jogával, a visszaküldés szállítási költségeire az eladó elállási feltételeiben foglalt rendelkezések vonatkoznak.

5.3 Az eladó fenntartja a jogot a szerződéstől való elállásra hibás vagy nem megfelelő szállítás esetén. Ez csak abban az esetben érvényes, ha a szállítás elmaradása nem az eladó hibájából következik be, és az eladó kellő körültekintéssel meghatározott fedezeti ügyletet kötött a szállítóval. Az eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áru beszerzése érdekében. Az áru hiánya vagy csak részleges elérhetősége esetén a vásárló haladéktalanul értesíti és az ellenértéket haladéktalanul visszatéríti.

5.4 Saját átvétel esetén az eladó először e-mailben tájékoztatja a vásárlót, hogy az általa megrendelt áru készen áll az átvételre. Ezen e-mail kézhezvétele után a vásárló az eladóval való egyeztetést követően átveheti az árut az eladó központjában. Ebben az esetben nem számolunk fel szállítási költséget.

5.5 Az utalványokat az alábbiak szerint bocsátjuk a vásárló rendelkezésére:

 • letöltés útján
 • emailben
 • postai úton

6) A tulajdonjog fenntartása

Ha az eladó előleget fizet, a leszállított áru tulajdonjogát a tartozás teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

7) Felelősség a hibákért (garancia)

7.1 Ha a vásárolt termék hibás, a törvényes hibafelelősségre vonatkozó rendelkezések érvényesek.

7.2 Ettől eltérően a használt árukra vonatkozik: Hibaigénylés kizárt, ha a hiba csak az áru átadásától számított egy év elteltével jelentkezik. Az áru átadásától számított egy éven belül fellépő hibák a törvényes elévülési időn belül érvényesíthetők. A felelősségi idő egy évre történő lerövidítése azonban nem érvényes

 • olyan tárgyakra, amelyeket rendeltetésszerű használatuknak megfelelően használtak az épülethez, és annak hibáit okozták,
 • kártérítési és költségtérítési igények esetén is
 • abban az esetben, ha az eladó csalárd módon eltitkolta a hibát.

7.3 Ha a vevő fogyasztóként jár el, akkor a nyilvánvaló szállítási sérüléssel kiszállított árut a szállítónál reklamálni kell, és erről az eladót tájékoztatni. Ha a Vevő ennek nem tesz eleget, az nincs hatással jogi vagy szerződéses hibaigényeire.

8) Az áruk egyedi vevői specifikációi szerinti feldolgozásának különleges feltételei

8.1 Ha a szerződés tartalma szerint az eladónak nem csak az áru kiszállításával, hanem az árunak a vevő egyedi specifikációi szerinti feldolgozásával is tartozik, úgy a vevő köteles az eladó rendelkezésére bocsátani a feldolgozáshoz szükséges összes tartalmat, pl. szövegként, képként vagy grafikánként az eladó által megadott fájlformátumban, formázással, képpel - és fájlmérettel, valamint megadni számára a szükséges használati jogokat. Az ügyfél kizárólagos felelőssége ezen tartalom jogainak megszerzéséért és megszerzéséért. A Vevő kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy az eladónak átadott tartalom felhasználási jogával rendelkezik. Különösen gondoskodik arról, hogy harmadik felek jogai ne sérüljenek, különös tekintettel a szerzői, védjegy- és személyiségi jogokra.

8.2 A vevő mentesíti az eladót azoktól a harmadik felek által támasztott követelésektől, amelyeket az eladóval szemben a vevő tartalmának szerződéses felhasználásával megsértésével kapcsolatban érvényesíthetnek. Az ügyfél vállalja a szükséges jogi védekezés megfelelő költségeit is, beleértve az összes bírósági és jogi költséget a törvényes mérték szerint. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél nem felelős a jogsértésért. Harmadik személy reklamációja esetén a vásárló köteles haladéktalanul, a valóságnak megfelelően és maradéktalanul megadni az eladónak az igények megvizsgálásához és védelméhez szükséges összes információt.

8.3 Az eladó fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a megrendelések feldolgozását, ha az ügyfél által szolgáltatott tartalom törvényi vagy hatósági tilalmakat vagy erkölcsöt sért. Ez különösen vonatkozik az alkotmányellenes, rasszista, idegengyűlölő, diszkriminatív, sértő, fiatalokat veszélyeztető és/vagy erőszakot dicsőítő tartalom szolgáltatására.

9) Az összeszerelési/szerelési szolgáltatások különleges feltételei

Ha a szerződésben foglaltak szerint az áru kiszállításán túl az árunak a vevő telephelyén történő összeszerelésével, beszerelésével, és szükség esetén az ennek megfelelő előkészítő intézkedésekkel (pl. mérés) is tartozik az eladónak, az alábbiak szerint kell eljárni. :

9.1 Az eladó saját belátása szerint vagy az általa kiválasztott szakképzett személyzeten keresztül nyújtja szolgáltatásait. Az eladó igénybe veheti a megbízásából dolgozó harmadik felek (alvállalkozók) szolgáltatásait is. Hacsak az eladó szolgáltatásleírása másként nem rendelkezik, a vásárlónak nincs joga konkrét személyt kiválasztani a kívánt szolgáltatás elvégzésére.

9.2 A vevő köteles az eladónak a tartozása szerinti szolgáltatás nyújtásához szükséges információkat maradéktalanul és a valóságnak megfelelően megadni, feltéve, hogy azok megszerzése a szerződésben foglaltak szerint nem tartozik az eladó feladatkörébe.

9.3 Az eladó a szerződés megkötése után felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, hogy időpontot egyeztethessen a tartozott szolgáltatásra. Az ügyfél biztosítja, hogy az eladó vagy az eladó által megbízott személyzet a megbeszélt időpontban hozzáférjen az ügyfél megfelelő létesítményeihez.

9.4 Az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata csak az összeszerelési munka befejezésével és a vevőnek történő átadáskor száll át a vásárlóra.

10) Promóciós utalványok beváltása

10.1 utalvány, az eladó által meghatározott érvényességi idejű akciók keretében díjmentesen kibocsátott, és a vásárló által nem vásárolható meg (a továbbiakban "akciós utalványok") csak az eladó webáruházában és csak a meghatározott időtartam alatt váltható be.

10.2 Az egyes termékek kizárhatók az utalványkampányból, ha a kampányutalvány tartalmából ennek megfelelő korlátozás következik.

10.3 A promóciós utalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos számlázás nem lehetséges.

10.4 Megrendelésenként csak egy promóciós utalvány váltható be.

10.5 Az áru értékének meg kell egyeznie legalább az akciós utalvány összegével. A fennmaradó egyenleget az eladó nem téríti vissza.

10.6 Ha a promóciós utalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, az eladó által felajánlott fizetési módok valamelyike választható a különbözet kifizetésére.

10.7 A promóciós utalvány egyenlege sem készpénzben, sem kamatban nem kerül kifizetésre.

10.8 A promóciós utalványt nem térítjük vissza, ha a vásárló a törvényben biztosított elállási joga keretében részben vagy egészben visszaküldi az akciós utalvánnyal kifizetett árut.

10.9 A promóciós utalvány átruházható. Az eladó a promóciós utalványt az eladó internetes áruházában beváltó birtokos részére felszabadító fizetést teljesíthet. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó tudomása van arról, hogy nem rendelkezik felhatalmazással, képtelen vagy nem jogosult képviselni az adott tulajdonost.

11) Ajándék utalvány beváltása

11.1 Az eladó webáruházában megvásárolható utalványok (a továbbiakban: ajándékutalványok) csak az eladó webáruházában válthatók be, kivéve, ha az utalványon másként szerepel.

11.2 Az ajándékutalványok és az ajándékutalványok fennmaradó egyenlege az utalvány vásárlásának évét követő harmadik év végéig váltható be. A fennmaradó összeget a lejáratig jóváírjuk az ügyfélnek.

11.3 Az ajándékutalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos számlázás nem lehetséges.

11.4 Megrendelésenként csak egy ajándékutalvány váltható be.

11.5 Az ajándékutalványok kizárólag áruk vásárlására használhatók fel, további ajándékutalványok vásárlására nem.

11.6 Amennyiben az ajándékutalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az eladó által felajánlott egyéb fizetési módok közül választhat.

11.7 Az ajándékutalvány egyenlege sem készpénzben, sem kamatban nem kerül kifizetésre.

11.8 Az ajándékutalvány átruházható. Az eladó az ajándékutalványt az eladó internetes áruházában beváltó birtokos részére felszabadító fizetést teljesíthet. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó tudomása van arról, hogy nem rendelkezik felhatalmazással, képtelen vagy nem jogosult képviselni az adott tulajdonost.

12) Alkalmazandó jog

12.1 A Németországi Szövetségi Köztársaság joga a felek közötti minden jogviszonyra vonatkozik, az ingó javak nemzetközi vásárlására vonatkozó törvények kivételével. A fogyasztók számára ez a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben a biztosított védelmet nem vonják vissza a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogának kötelező rendelkezései.

12.2 Ezen túlmenően a törvényes elállási jogra vonatkozó jogválasztás nem vonatkozik azokra a fogyasztókra, akik a szerződés megkötésének időpontjában nem tartoznak az Európai Unió tagállamaihoz, és akiknek egyetlen lakóhelye és szállítási címe azon kívül van. az Európai Unió a szerződés megkötésének időpontjában.

13) Magatartási kódex

 • Az eladó elfogadta a „Fairness in Commerce” e-kereskedelmi kezdeményezés részvételi feltételeit, amely megtekinthető az interneten a https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ címen.
 • Az eladó betartotta a „Google Ügyfélvélemények” irányelveit, amelyek online megtekinthetők a https://support.google.com/merchants/topic/7105962 címen.

14) Alternatív vitarendezés

14.1 Az EU Bizottság platformot biztosít az internetes online vitarendezéshez a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ez a platform kapcsolattartási pontként szolgál az olyan online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezésére, amelyekben fogyasztó érintett.

14.2 Az eladó nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban.© IT-Recht Kanzlei


DOCID: ##ITK-ef7981247dea97ac2a1f7f248d66ecc0##


Verzió: 202109281115

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung