*Warunki gwarancji:


Producent (Zollernalb Werkzeug Niemcy) udziela 2-letniej gwarancji** (przy rejestracji na stronie internetowej producenta Zollernalb Werkzeug Niemcy reklamowane przedłużenie gwarancji 2 + 1 rok) na towary reklamowane z gwarancją gwarancyjną. Bieg terminu do obliczenia okresu gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia faktury. Gwarancja producenta obejmuje Republikę Federalną Niemiec. Jeżeli w tym okresie wystąpią wady materiałowe lub produkcyjne, producent jako gwarant, w ramach gwarancji, według własnego uznania wykona jedną z następujących usług:

- bezpłatną naprawę towaru lub
- Bezpłatna wymiana towaru na przedmiot o tej samej wartości (ewentualnie także na następcę modelu, jeśli oryginalny towar nie jest już dostępny).

W przypadku reklamacji gwarancyjnej prosimy o kontakt z gwarantem:

Zollernalb Narzędzia Niemcy
Administracja

Nowa Rottenburgerstrasse 43
72379 Hechingen

Roszczenia gwarancyjne są wykluczone w przypadku uszkodzenia towaru

- obelżywe lub niewłaściwe traktowanie
- Wpływ środowiska (wilgoć, ciepło, przepięcie, kurz itp.)
- Nieprzestrzeganie jakichkolwiek środków ostrożności
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi
- Użycie siły (np. uderzenie, pchnięcie, upadek)
- nieautoryzowane próby naprawy
- normalnego zużycia

Reklamacja usługi gwarancyjnej wymaga umożliwienia gwarantowi sprawdzenia sprawy gwarancyjnej poprzez wysłanie towaru. Ważne jest, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, stosując odpowiednie opakowanie.

Aby ubiegać się o usługę gwarancyjną, należy dołączyć kopię oryginału faktury do przesyłki. Prosimy o wyrozumiałość, że producent może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej bez dostarczenia kopii faktury. Do obliczenia okresu gwarancji służy przesłanie kopii faktury. Należy także podać nazwę i adres sprzedającego, chyba że jest to wskazane na załączonej kopii faktury.

Jeżeli jest to uzasadnione roszczenie gwarancyjne, gwarancja zostanie zrealizowana bezpłatnie. Wszelkie koszty wysyłki, które poniosłeś, zostaną następnie zwrócone przez gwaranta.

Uwaga:

Niniejsza gwarancja gwarancyjna nie ogranicza w żaden sposób Twoich praw wobec nas wynikających z zawartej z nami umowy kupna. Niniejsza gwarancja gwarancyjna nie ma w szczególności wpływu na istniejące wobec nas ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

Jeśli zakupiony towar ma wadę, zawsze możesz się z nami skontaktować w ramach rękojmi, niezależnie od tego, czy istnieje roszczenie gwarancyjne, czy też korzystasz z gwarancji.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------

Bezpośredni producent:
Karchera

2 lata do użytku prywatnego
1 rok do użytku komercyjnego
3 lata dla każdego przy rejestracji online w ciągu 4 tygodni od zakupu

Zollernalbwerk

2 lata do użytku prywatnego
1 rok do użytku komercyjnego
3 lata dla każdego przy rejestracji online w ciągu 4 tygodni od zakupu

Boscha

2 lata do użytku prywatnego
1 rok do użytku komercyjnego
3 lata dla każdego przy rejestracji online w ciągu 4 tygodni od zakupu

Product added to compare.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer
Datenschutzerklärung